FANDOM


PXStudioRuntimeMMO 2013-02-05 16-40-41-544

Chattfönstret i SSO

Star Stable Online finns det möjlighet för spelarna att chatta med varandra. Det finns 5 olika chatter som spelaren kan använda sig av: Säg, Vän, Global, Grupp och Klubb-chatt.

Chattkanaler

Säg

Säg-chatten hör bara de som befinner sig i närheten av spelaren då den skriver något i chatten.

Vän

I vän-chatten har spelaren möjlighet att chatta enskilt med sina vänner på SSO. Endast spelaren och den utvalda vännen ser vad som sägs i vän-chatten mellan dem. Flera vän-chatter kan föras samtligt. Spelaren ser vem som skriver i chatten genom att en grön symbol börjar lysa vid den personens namn i rulllistan av inloggade vänner. Man kan endast skriva med vänner som är inloggade i denna chatt.

Global

Alla som är online på SSO ser den globala chatten. Men du kan endast skriva i den i närheten av byar och stall; konceptet är väldigt likt stallchatten. Endast prenumererande Star Riders och före detta Star Riders kan delta i den globala chattkanalen.

Grupp

Endast de som är med i en grupp kan läsa och skriva i gruppchatten. 

Klubb

I klubbchatten kan endast de som är med i den aktuella klubben skriva och läsa.

Modernisering

De olika chattkanalerna filtreras automatiskt av verktyget Crisp Thinking. Ord som ansers olämpliga filtreras bort genom att istället visas i chatten med alla bokstäver i ordet/orden utbyta till octothorpes(#). Filtreringen i Star Stable Onlines chatt har fått kritik då den inte bara censurerar bort olämpliga ord, utan även visa andra ord.

Trivia

  • Den globala chatten kallades först för stallchatten och kunde då bara användas i stall, byar och ridhuset. Stallchatten byttes ut i uppdateringen 2013-01-30.
  • 2013-07-10 blev det möjligt att se vem som hade skrivit något i vän-chatten genom att en grön symbol lyser bredvid den skrivande personens namn i namnlistan i vän-chatten.
  • 14-09-13 fick chatten en uppgradering och ny design.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.