FANDOM


SacredGrovePinkLogo.png
"Den hemliga stencirkeln är en plats som ingen annan. Här flyter tid och rum på ett helt annat sätt än i övriga världen." - Fripp

Den hemliga stencirkeln är en mystisk plats som man kommer till genom en portal utanför Valedalebyn.

Här kan man senare i spelet ställa frågor till Aideens beskyddare.

Trivia

  • Stenringen.png

    Den hemliga stencirkeln

    I Starshine Legacy kallas den hemliga stencirkeln för den heliga skogsgläntan och var då lite annorlunda utplacerad i spelet.
  • Inskriptionen i mitten av gläntan är spegelvänd mot hur den såg ut i Starshine Legacy.
  • Spiralstigen som teleporterar en till stencirkeln liknar solsigillet.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki