FANDOM


Quotation1 Den hemliga stencirkeln är en plats som ingen annan. Här flyter tid och rum på ett helt annat sätt än i övriga världen Quotation2
Fripp
SacredGrovePinkLogo
Den hemliga stencirkeln är en mystisk plats som spelaren kommer till genom en portal utanför Valedalebyn. Platsen är ett tillhåll för Aideens beskyddare.

Trivia

  • I Starshine Legacy kallas den hemliga stencirkeln för den heliga skogsgläntan och var då lite annorlunda utplacerad i spelet.
  • Inskriptionen i mitten av gläntan är spegelvänd mot hur den såg ut i Starshine Legacy.
  • Spiralstigen som teleporterar en till stencirkeln liknar solsigillet.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.