FANDOM


HanoverianETBPinkLogo

Två skrittande hästar

Hästarna i spelen kan röra sig i flera olika gångarter.

Att styra gångarterna

Trav1

Anne och Concorde i trav

I Starshine Legacy styr spelaren genom att använda sig av tagenterna "W" (framåt), "A" (vänster), "D" (höger) och "S" (sakta ner/backa). Hästen tvärbromsar genom tagenten "X" och hoppar med tangenten "Mellanslag".

I Star Stable och i Star Stable Online består systemet såsom tidigare, men det är också möjligt att använda sig av de vanliga piltagenterna. I Star stable online kan man även hoppa genom att trycka på noll på tangentbordet.

Starshine Legacy

I Starshine Legacy måste hästen röra sig framåt för att kunna svänga. Hästarna kan även sparka bakut genom att spelaren håller in "S" och sedan tycker på "mellanslag". Dock kan inte Concord inte sparka bakut.

Star Stable

I Star Stable kan hästarna röra sig i skritt, trav, kort galopp, galopp och fyrsprång. Den kan även hoppa och rygga. Hästen måste sättas i rörelse innan den kan svänga. Hästen blir trött om den har gått i en gångart för länge och måste drivas på för att inte bryta av. Om den går i fyrsprång blir den trött extra fort och måste efter ett tag(beroende på hur hög uthållighet den här) stanna och vila.

Star Stable Online

I SSO kan hästarna rör sig i 6 olika hastigheter och även hoppa och rygga. Det är möjligt att svänga hästen medan den står still. När hästen försöker byta gångart börjar gångartssymbolen blinka rött. Till skillnad från i Star Stable blir hästen inte trött av att springa fort under lång tid.

Skritt

Skrit

Skritten är en fyrtaktig gångart utan svävmoment som också är hästens långsammaste. Skritten är tillgänglig redan från spelets början.

Trav

Trav

Traven är en tvåtaktig gångart med ett kort svävmoment som är tillgänglig från spelets början.Kort galopp

Kort gallop

Galoppen är en tretaktig gångart med ett svävmoment i varje språng. Den korta galoppen är tillgänglig från spelets början och är den långsammaste gångarten som hästen kan hoppa ur.'

Galopp

Gallop

I galoppen står spelaren upp i fältsits. Spelaren kan från början av spelet inte röra sig i hastigheter högre än kort galopp, men efter uppdraget "Rid kavalettin"level 2 lär sig spelaren denna förmåga. Hästen kan hoppa då den rör sig i galopp.

Full galopp

Full gallop

Hästens snabbaste gångart är full galopp. Det finns två hastigheter av full galopp. När man saktar ner från den snabbaste farten återgår man till "Galopp" och hoppar över den första hastigheten av full galopp. Hästen kan hoppa då den rör sig i full galopp.Rygga

Fygga

Genom att rygga rör sig spelaren bakåt. Rygga kan spelaren göra från början. Detta är nog den gångart som används minst i spelet.

Hoppa

Hopp
Hoppa

Hästens kan endast hoppa ur gångarterna Kort galopp, Galopp och Full galopp. Om spelaren försöker hoppa ur skritt eller trav reagerar inte hästen. I SSO kan spelaren inte hoppa från början, utan måste lära sig den färdigheten genom ett uppdrag på level 6 vid Steves gård. För att kunna hoppa krävs det även att spelaren är Star Rider, så om spelaren har lärt sig att hoppa men avslutar sitt Star Rider är det inte längre möjligt att hoppa. Så fort som Star Rider återupptas kan spelaren hoppa som vanligt. I de gångarter hästen kan hoppa i syns symbol till höger intill gångartssymbolen.

Tölt

Tölt-symbol

Endast islandshästar kan tölta. För att tölta måste hästen röra sig framåt i skritt. Spelaren håller då ner "Shift" tangenten och ökar gångarten. Det är inte möjligt att hoppa under tiden då hästen töltar och man måste sakta av för att byta gångart.

Lågfartsområde

Lågfartsområde

Inom vissa byar i SSO är det lågfartsområden. I dessa områden går det inte att hoppa och hästens hastighet sänks något. Detta sker mest märkbart i Silvergladebyn, i Västkobbens Fiskeby och i Jarlaheim.

På väg

På väg

När spelaren rider på de flesta av spelets vägar så får denne en fartbonus. Den högsta fartbonusen är på Silversongstigen.

Specialrörelser

Levad

Endast Lipizzanern kan göra levad. Levad är när hästen står på bakbenen samlat och det ser väldigt elegant ut. För att göra levad så måste hästen stå still, sen trycker man antingen på mellanslagstangenten eller "0" på sin num pad.

Bockning

Endast Mustangen kan bocka. För att bocka måste hästen stå still, sen trycker man antingen på mellanslagstangenten eller "0" på sin num pad.

Trivia

  • Tekniskt sett finns det ingen skillnad mellan kort galopp och full galopp, eftersom det egentligen är samma gångart, men i spelen räknas de som olika gångarter.