FANDOM


Quotation1 Jag är Jon Jarl, son av Jor och för alltid härskare över Jorvik och dess evige beskyddare, levande som död! Vem är det som vågar öppna första valvet till min sista viloplats? Quotation2
Jon Jarl
Jon Jarl
Jon jarl
Allmänt
Ålder

Okänt, avliden år 1263

Kön

Man

Boplats

Jorvik, Jarls Gravvalv

Karaktärsdrag
Lojalitet

Aideens Beskyddare

Jon Jarl är en upptäckare och härskare som levde på Jorvik under 1200-talet. Han var även en av de härskare som har styrt över Jorvik, och han sägs ha varit mycket väl omtyckt.

Han ligger begravd i Jarls Gravvalv, tillsammans med en skärva av Aideens ljus.

Biografi

År 1218 i oktober landsteg Jon Jarl tillsammans med sin flotta på Jorvik. Jon Jarl sökte efter Jorvik målmedvetet, då han genom flera visioner hade sett det då ännu oupptäckta landet. Flottan var då uthungrad och förråden var nästan slut. Han landsteg på den plats där Fort Pinta idag ligger, efter det att ett av skeppen i hanns flotta förliste vid Törneklipporna. När Jon steg iland sägs det att han vrålade ut i dimman: "Jag är Jon, son av Jor. Detta land är nu mitt land och jag ska kalla det Jorvik och jag ska försvara det med mitt liv så länge jag lever och med min själ så länge jag är död!" Efter det att Jon först landsteg på Jorvik, lämnade han aldrig ön.

Under år 1218 lät Jon Jarl bygga upp Jorviks första fästning, Fort Pinta, på den mark där han först landsteg.

År 1263 dog Jon Jarl och han begravdes i Jarls Gravvalv. Hans begravning varade i tre dagar och en månad landssorg och fred utlystes över Jorvik. Under hans begravning närvarade nästan alla Jorviks klaner, bland dem klanen Silfver, som var Jons ättlingar. Även druiderna, som Jon hade en god relation med, var där.

Jon Jarl lever kvar som spöke i sitt gravvalv, och är även efter sin död hängiven Aideens Beskyddare.

Efterlevande

Trivia

  • Jon Jarl kan vara baserad på en svensk jarl som ska ha blivit ihjälslagen av ryska pirater vid Mälaren år 1206.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki