FANDOM


Det här är wikins bas eller rotkategori.

Idealiskt sett ska alla kategorier vara en underkategori till en annan kategori och alla sidor ska minsta ligga i en kategori; många passar t.om in i flera olika kategorier. En full lista av denna wikis tillgängliga kategorier finns på Special:Categories.

Endast kategorier som inte ligger som underkategori till någon annan kategori bör ligga här och sidor som antagligen är direkt kopplade till själva wikin utan andra kategorier, eller andra filer som har en direkt koppling till wikins själva uppbyggnad.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.