FANDOM


Notarie-0

Hos Notarien finns möjligheten för spelaren att ändra namnet på sin häst. Detta kostar 135 SC och spelaren väljer hästnamn från en liknade rullista som den döpte sin första häst från. Det är möjligt att ändra hästens namn ett obegränsat antal gånger.

Placering

Det finns hittills fyra notarier i SSO (i Silvergladebyn, Jarlaheim, Fort Pinta och Nya Hillcrest).

Trivia