FANDOM


Stallsyslor.png
I Star Stable-spelen och Star Stable Online finns det stallsysslor tillgängliga i de olika stallen för att tjäna pengar och ryktespoäng. Dessa uppdrag tar spelaren sig an genom att läsa stallets anslagstavla.

Star Stable

I de originala Star Stable-spelen är det möjligt att utföra stallsysslorna obegränsat antal gånger i varje stall, men de olika stallen ger ut olika lön. Det finns fyra olika sysslor - ge hästarna vatten, rykta, fodra och mocka.

Star Stable Online

I SSO finns inte samma system kvar som i Star Stable, eftersom dygnsrytmen är annorlunda. En gång per dag är det möjligt att utföra stallsysslorna i de olika stallen. Till skillnad från Star Stable-spelen finns det inte fyra sysslor, utan tre - ge hästarna vatten, fodring och mockning. Efter att ha utfört en syssla och åter talat med stallföreståndaren tilldelas spelaren ryktespoäng och JS.

Trivia

  • I SSO gav alla stall först ut samma belöning för stallsysslorna - senare höjdes antalet JS i vissa stall.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki