FANDOM


Stallsyslor
I Star Stable-spelen och Star Stable Online finns det stallsysslor tillgängliga i de olika stallen för att tjäna pengar och ryktespoäng. Dessa uppdrag tar spelaren sig an genom att läsa stallets anslagstavla.

Star Stable

I de originala Star Stable-spelen är det möjligt att utföra stallsysslorna obegränsat antal gånger i varje stall, men de olika stallen ger ut olika lön. Det finns fyra olika sysslor - ge hästarna vatten, rykta, fodra och mocka.

Star Stable Online

I SSO finns inte samma system kvar som i Star Stable, eftersom dygnsrytmen är annorlunda. En gång per dag är det möjligt att utföra stallsysslorna i de olika stallen. Till skillnad från Star Stable-spelen ger de flesta anslagstavlor endast ut tre stallsysslor; ge hästarna vatten, fodra och mocka. Jorvikstallet och New Hillcrest-stallet erbjuder två extra stallsysslor vilka är att rykta och kratsa hovarna. Efter att ha utfört en syssla och åter talat med stallföreståndaren tilldelas spelaren ryktespoäng och JS.

Trivia

  • I SSO gav alla stall först ut samma belöning för stallsysslorna - senare höjdes antalet Jorvik Shillings i vissa stall.