FANDOM


Uppdrag

Uppdragssymbolen i SSO

Spelaren kan i spelen välja att göra olika uppdrag (även kallat quests) för att tjäna XP och Jorvik Shillings (JS) . Genom att göra uppdrag tar sig också spelaren fram genom historien.

Ett uppdrag genomgår vanligtvis tre steg innan det är avklarat:

  1. Spelaren accepterar uppdraget.
  2. Kraven för uppdraget uppfylls.
  3. Avslutandet av uppdraget.

Innan uppdraget är accepterat har uppdragsgivaren ett gult eller blått utropstecken över sig. Under uppdragets gång, innan kraven är uppfyllda, är utropstecknet vitt/grått och när uppdraget går att avsluta ändrar utropstecknet färg till grönt.

Star Academy

Starshine Legacy

I SSL tar spelare upp uppdrag, eller uppgifter, genom att antagligen gå fram till rätt plats i spelet, prata med en person, eller göra en viss handling. Uppgifterna sparas sedan i dagboken där de allt eftersom stryks av när spelaren är klar med uppgiften.

Star Stable

Star Stable's mekanik för uppdragen liknar den som finns i SSO. Det finns de vanliga uppdragen med gult utropstecken som ger XP och JS. Sen finns det uppdrag som spelaren kan göra flera gånger per dag. Dessa uppdrag uppför sig i form av stallsysslor och finns vid varje stall i spelen. Dessa uppdrag utmärks med ett blått utropstecken över en anslagstavla.

Star Stable Online

Uppdragsfönster

Fönstret som kommer upp i SSO då spelaren väljer om den vill acceptera uppdraget.

Uppdragen i SSO delas in i två huvudkategorier: uppdrag som är relaterade till huvudhandlingen och uppdrag som inte är direkt relaterade till huvudhandlingen. Det finns vidare även fyra underkategorier som uppdragen delas in i: uppdrag, dagliga uppdrag, specialuppdrag och hemliga uppdrag.

Uppdrag

Spelaren kan göra uppdrag för att tjäna XP och JS. Ibland får spelaren även ett föremål som belöning. Det finns uppdrag som hör till huvudhandlingen i SSO och uppdrag som inte direkt är kopplade till huvudhandlingen. Man kan bara göra dessa uppdrag en gång.

Utmärkande för dessa uppdrag är att uppdragsgivaren har ett gult utropstecken över sig när denne har ett uppdrag åt spelaren.

Dagliga uppdrag

Dagliga uppdrag är en typ av uppdrag som spelaren kan göra flera gånger. Vissa kan göras varje dag, som stallsysslor och tävlingar, medan andra bara kan göras på en viss veckodag.

Utmärkande för dessa uppdrag är att uppdragsgivaren har ett blått utropstecken över sig när denne har ett uppdrag åt spelaren. Se Dagliga uppdrag för mer information.

Specialuppdrag

Specialuppdrag eller eventuppdrag är uppdrag som bara finns tillgängliga under en viss bestämd tid. Oftast ger dessa uppdrag spelaren några få XP eller ingen XP alls. De finns ofta runt stora helgdagar (t.ex. jul, midsommar, halloween och påsk).

Hemliga uppdrag

Hemliga uppdrag är uppdrag som spelaren inte kan se direkt på kartan eller i uppdragsloggen. För att ta upp ett sådant uppdrag måste spelaren befinna sig på rätt level och hitta uppdraget. Just nu finns det fyra hemliga uppdrag.

Klockor

Om en karaktär har en klocka över sitt huvud betyder det att den har ett uppdrag att erbjuda nästa dag. Spelaren kan antingen komma tillbaka dagen efter, eller sova över på ett vandrarhem för att få tillgång till uppdraget direkt.

Hjärtan

Om en karaktär har ett hjärta i en cirkel ovanför sitt huvud betyder det att spelaren måste ha bättre rykte med en viss ryktesfraktion för att kunna ta uppdraget. Detta gäller typiskt den ryktesfraktionen som karaktären med uppdraget tillhör. Om karaktären tillhör flera ryktesfraktioner (t.ex. Elizabeth Sunbeam, som tillhör både Valedale samt alla undergrenar till Aideens Beskyddare) brukar denne berätta vilken fraktion som måste höjas om man försöker anta uppdraget.

Trivia

  • Quests är det engelska ordet för uppdrag.