FANDOM


Som du kanske har märkt så håller jag på och designer om infoboxarna här på wikin. De här nya infoboxarna fungerar lite annorlunda än de gamla. För att undvika allt för stor förvirring skriver jag här ner alla större förändringar.

  • Alla fält är valfria: I alla infoboxar finns det ett antal olika fält som man fyller i. Om man inte fyllde i fälten på de gamla infoboxarna så skrevs det automatiskt in "Okänt" eller "Okänd". De den nya infoboxarna visas inte de om fälten lämnas ofyllda. Alla fält är frivilliga.
  • Sektioner: Flera av de nya infoboxarna kommer har olika sektioner. T.ex Framträdanden, Utseende och Karaktärsdrag. I sektionerna samlas olika fakta som tillhör samma "kategori". Dessa sektioner kommer upp automatiskt ifall mallen innehåller dem och ett fält i sektionen fylls i.
  • Nya namn: För att undvika att flera sidor ska få helknasiga utseenden medan mallarna bytts ut så kommer de nya mallarna få egna sidor och inte bara skrivas in på de gamla mallarnas sidor. Den nya NPC häst-mallen heter t.ex Mall:Horse, medans den gamla heter Mall:Infobox horse.
  • Bildinfognig: Majoriteten av infoboxar har en bild i sig. I de gamla infoboxarna skrevs hela bildens namn in i image-fältet(image=bild på eng), t.ex Khaan.jpg . I de nya infoboxarna måste du skriva in hela kodlänken för bilden. T.ex [[Fil:Khaan.jpg]]
  • Bildstorlek: Jag rekomenderar starkt att du bestämmer bildens storlek när du lägger in den i infoboxen. Max storlek(och den storlek jag rekommenderar att använda) på bild i de nya inofboxarna är 250 px. Skriv i [[Fil:Khaan.jpg|250px]] i Image-fältet för att bestäma storleken på bilden.
  • Rullbar ruta: I t.ex Lisas infobox ser du att i fältet Spel framträdanden så ligger informationen i en "scroll box". Du infogar en "scroll box" i ett fält genom att skriva: {{scroll box|själva texten som ska ligga i fältet.}}. Det negativa med att lägga till en sådan här i infoboxen är att det visuella läget för redigering inte går att använda pga komplicerad kod.


Fler frågor? Smiley

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.