FANDOM


Det kan lätt blir förivrande när man är helt ny med att redigerar på en wiki sida. Man stöter på nya begrepp, en viss typ av skrivstil måste läras in, många nya koder osv. Jag tänkte nu ta upp några begrepp som kan vara förvirrande i vad de syftar på.


  • Kategorier - Kategorier är till för att man lätt ska hitta på en wiki sida.De är till för att samla upp flera sidor som har något gemensamt på samma ställe. Om man t.ex letar efter Moorlandsstallet så kan man titta i Stall, platser och SSO. I SSO därför att Moorlandstallet är med i SSO, Platser därför att Moorlandsatallet är en plats och Stall därför att Moorlandsatllet är ett stall. Det är viktigt att det varken finns för mycket eller för lite kategorier på en wiki, för lite kategorier gör det svårt att hitta specifika sidor och för många sidor gör lätt sidan rörig och svårhanterlig.
  • Blogginlägg - Här på wikin finns möjlighten att blogga om grejer som är relaterade till wikin. Det fungerar ganska likt en vanlig blogg.
  • Skrviskyddad - Vissa sidor skrviskyddas, det innebär att vissa redigerargruppen hindras från att redigera sidan. Oftast skyddas en sida på grund av att vandalism. Sidorna kan ha två typer av skydd: blockning av alla nya och oregistrerade användare och att enbart administratörer kan redigera sidan.
  • Kudos - I forumet kan man ge Kudos till inläggen i trådar. Kudos fungerar ungerfär som när man gillar ett inlägg på Facebook.
  • Upphovsrätt - Det händer att man lånar bilder från olika bloggar då man fixar med wikin. Om man gör så måste man länka till bloggen som man lånade bilden av! I flera fall ska du även fråga bloggägaren om lov innan du lånar bilden. Annars riskerar man att bryta mot upphovsrätten och det kan leda till fängelse och böter enligt svensk lag.
    • En bild som hittas genom Google bildsökning ägs inte av Google. Bilden har alltid en ägare, oftast i änden av bildens länk.
  • Redigeringssammanfattning - När du redigerar en sida så kommer du till höger se en ruta som kallas Redigeringssammanfattning. Där i kan du skriva en sammanfattning av din redigering på sidan. Det är inget måste att skriva en sammanfattnig, men rekommenderas starkt då det underlättar för alla andra redigerare på wikin.
  • Mall - På wikin används det olika mallar. Ett exempel är mallen Mall:Infobox horse som används som infobox på NPC hästars sidor(T.ex Starshine). Ett annat exempel är Mall:citat som använda vid citat(T.ex. används mallen på Annes sida. En mall är helt enkelt en mall. Det är något som gör så att du inte behöver skriva ut en lång krånglig kod, utan istället bara "ropar" på mallen.


Mer begrepp lär dyka upp på den här sidan, men det här är alla jag kommer på för stunden. :)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.