FANDOM


Hittills använder vi oss av den så kallade "klassen" wikitable som finns tillgänglig hos Wikia här på wikin när vi lägger upp olika föremål från spelen på wikin. Här kommer en snabb genomgång i hur den huvudsakligen fungerar.

Normalt sett kommer en "wikitable" resultera i något som ser ut ungefär så här:

Bild Ikon Namn Typ Information Försälnigspris
Herman mask Mask Mask Accessoar (Huvud) "Buuu!" 15 JS

En "wikitable" är inte en mall, utan en klass. Kort sagt innebär det att du får jobba lite mer för att få en att fungera som du vill. För att skapa en wikitable måste du först gå in i det regigerarlägget på en wiki-sida som kallas "Källa". I detta läge kan du tricksa med koden till sidans innehåll. För att skapa en wikitable måste du vara i detta läge.

Låt oss nu säga att du vill skapa den wikitable som är här över. För att få fram denna skriver du in följande kod på sidan i "källa-läget":

{| class="wikitable"
!Bild
!Ikon
!Namn
!Typ
!Information
!Försälnigspris
|-
| style="text-align: center;"|[[Fil:Herman mask.png|75px]]
| style="text-align: center;"|[[Fil:Mask.png]]
| style="text-align: center;"|Mask
| style="text-align: center;"|[[Accessoar (Huvud)]]
| style="text-align: center;"|"''Buuu!''"
| style="text-align: center;"|15 [[Jorvik Shillings|JS]]
|}

Börja wikitable:n med att skriva in "{| class="wikitable"". Sedan lägger du till rubriker. Alla ord med ett utropstecken framför sig(!) betyder att det är en rubrik för en rad. Alla ord du skriver bakom utropstecknen kommer bli rubriker. Avsluta raddan av dina valda rubriker med "|-".

{| class="wikitable"
!Bild
!Ikon
!Namn
!Typ
!Information
!Försälnigspris
|-

Efter "|-":et kan du lägga in det innehållet du vill ha under rubriken för detta specifika föremål. I mitt exempel vill vi beskriva Herman masken. Alltså lägger vi in den fakta vi har under de rätta rubrikerna, alltså i samma ordning som vi la in dem här ovan. Skriv ni din information där jag här har skrvit "Buuu!": "| style="text-align: center;"|"Buuu!"". Den första "|" berättar för wikia att du vill ha följande fakta i en egen kolumn. "style="text-align: center;"" berättar för wikia att du vill att innehållet i kolumnen ska vara centrerat. Inget måste, men jag tycker personligen det ser snyggare ut ;) . Yterligare ett "|" för att berätta för wikia att du är klar med koden för kolumen. Efter det "|":et skriver du in din fakta, i vårt fall "Buuu!".

För att lägga in en bild skriver du in [[Fil:Herman mask.png|75px]]. Se upp så du inte får med |thumb i koden!

| style="text-align: center;"|[[Fil:Herman mask.png|75px]]
| style="text-align: center;"|[[Fil:Mask.png]]
| style="text-align: center;"|Mask
| style="text-align: center;"|[[Accessoar (Huvud)]]
| style="text-align: center;"|"''Buuu!''"
| style="text-align: center;"|15 [[Jorvik Shillings|JS]]

Avsluta din wikitable med "|}".

Om du vill ha med flera rader i din wikitable så byter du ut "|}" med en "|-" och lägger ni själva innehållet i nästa rad under. Du behöver inte skriva in rubrikerna en gång till. En wikitable med flera rader kan exempelvis se ut så här i koden:

{| class="wikitable"
!Bild
!Ikon
!Namn
!Typ
!Information
!Inköpspris
!Försälnigspris
|-
| style="text-align: center;"|[[Fil:Herman mask.png|75px]]
| style="text-align: center;"|[[Fil:Mask.png]]
| style="text-align: center;"|Mask
| style="text-align: center;"|[[Accessoar (Huvud)]]
| style="text-align: center;"|"''Buuu!''"
| style="text-align: center;"|
| style="text-align: center;"|15 [[Jorvik Shillings|JS]]
|-
| style="text-align: center;"|[[Fil:Justin mask.png|75px]]
| style="text-align: center;"|[[Fil:Mask.png]]
| style="text-align: center;"|Mask
| style="text-align: center;"|[[Accessoar (Huvud)]]
| style="text-align: center;"|"''Buuu!''"
| style="text-align: center;"|
| style="text-align: center;"|15 [[Jorvik Shillings|JS]]
|-
| style="text-align: center;"|[[Fil:Fågel mask.png|75px]]
| style="text-align: center;"|[[Fil:Mask.png]]
| style="text-align: center;"|Mask
| style="text-align: center;"|[[Accessoar (Huvud)]]
| style="text-align: center;"|"''Buuu!''"
| style="text-align: center;"|
| style="text-align: center;"|15 [[Jorvik Shillings|JS]]
|}

Och så här rent visuellt:

Bild Ikon Namn Typ Information Inköpspris Försälnigspris
Herman mask Mask Mask Accessoar (Huvud) "Buuu!" 15 JS
Justin mask Mask Mask Accessoar (Huvud) "Buuu!" 15 JS
Fågel mask Mask Mask Accessoar (Huvud) "Buuu!" 15 JS

Glöm inte att avsluta hela wikitable:n med "|}"

Om wikitablen ska vara "gömd" så skriver du istället in {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" i början på wikitablen.

{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable
!Bild
!Ikon
!Namn
!Typ
!Information
!Försälnigspris
|-
| style="text-align: center;"|[[Fil:Herman mask.png|75px]]
| style="text-align: center;"|[[Fil:Mask.png]]
| style="text-align: center;"|Mask
| style="text-align: center;"|[[Accessoar (Huvud)]]
| style="text-align: center;"|"''Buuu!''"
| style="text-align: center;"|
| style="text-align: center;"|15 [[Jorvik Shillings|JS]]
|-
| style="text-align: center;"|[[Fil:Justin mask.png|75px]]
| style="text-align: center;"|[[Fil:Mask.png]]
| style="text-align: center;"|Mask
| style="text-align: center;"|[[Accessoar (Huvud)]]
| style="text-align: center;"|"''Buuu!''"
| style="text-align: center;"|
| style="text-align: center;"|15 [[Jorvik Shillings|JS]]
|-
| style="text-align: center;"|[[Fil:Fågel mask.png|75px]]
| style="text-align: center;"|[[Fil:Mask.png]]
| style="text-align: center;"|Mask
| style="text-align: center;"|[[Accessoar (Huvud)]]
| style="text-align: center;"|"''Buuu!''"
| style="text-align: center;"|
| style="text-align: center;"|15 [[Jorvik Shillings|JS]]
|}

Resulterar i:

Bild Ikon Namn Typ Information Inköpspris Försälnigspris
Herman mask Mask Mask Accessoar (Huvud) "Buuu!" 15 JS
Justin mask Mask Mask Accessoar (Huvud) "Buuu!" 15 JS
Fågel mask Mask Mask Accessoar (Huvud) "Buuu!" 15 JS


Frågor? :)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.